განცხადებები

2018 წლის III კვარტლის საჩივრების/განცხადებების სტატისტიკა

2018 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 116  საჩივარი /პრეტენზია. აქედან  83  მომხმარებელს გაეწია კონსულტაცია. ხოლო 33 არის წერილობითი საჩივარი

2018 წლის II კვარტლის საჩივრების/განცხადებების სტატისტიკა

2018 წლის 1 აპრილიდან 29 ივნისის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 86  საჩივარი /პრეტენზია. აქედან  37  მომხმარებელს გაეწია სატელეფონო კონსულტაცია. ხოლო 49 არის წერილობითი საჩივარი

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში მოისმინა

მიმდინარე წლის 11 ივნისს, ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა,   თამთა ტეფნაძემ   საქართველოს პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. თამთა ტეფნაძემ კომიტეტის წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ და გააცნო ყველა ის პრობლემა, რაც ამ სფეროს მომხმარებლისთვის ყველაზე აქტუალურია.  დამცველმა განსაკუთრებული ყურადღება