სიახლეები

15 მარტი მომხმარებელთა დაცვის საერთაშორისო დღე

ამ დღეს მსოფლიო აღნიშნავს 1983 წლის 15 მარტიდან (World Consumer Rights Day) სათავეს კი იღებს 1961 წლიდან, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ, კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას ჩამოაყალიბა მომხმარებლის ოთხი ძირითადი უფლება: • უსაფრთხოების უფლება; • ინფორმაციის მიღების უფლება; • არჩევანის უფლება; • უფლება, გაეგონათ მისი ხმა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ

დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა

დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადასვლა❗️ ძვირფასო მომხმარებლებო, საქართველოსა და მთლიან მსოფლიოში COVID-19 ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური მიმდინარე წლის 17 მარტიდან დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადადის. პრობლემების შემთხვევაში გთხოვთ საჩივარი წერილობითი ფორმით გადმოგვიგზავნოთ ელ-ფოსტის defender@gncc.ge მეშვეობით, ან შებრძანდეთ ჩვენი

საზოგადოებრივი დამცველის რეკომენდაცია მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს

კმუნიკაციების ომბუდსმენმა, გვანცა ჩხეიძემ საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს რეკომენდაციით მიმართა. ”მოგეხსენებათ COVID-19 ვირუსის პრევენციის მიზნიდან გამომდინარე, ქვეყანაში საჯარო სექტორისა და კერძო კომპანიების ნაწილი გადავიდა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე.ამ პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია ტელეკომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ ხარისხიანი და შეუზღუდავი მომსახურების მიწოდება. ამასთან, მიზანშეწონილად მიმაჩნია მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების