ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის საჯარო ლექცია გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში

30 ნოემბერს, თამთა ტეფნაძე გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. ომბუდსმენმა სტუდენტებს საჯარო ლექცია: “ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები” წაუკითხა.

ლექციის მთავარი მიზანია: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა მომხმარებლებს გაეცნოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები.

ომბუდსმენის საჯარო ლექციების ჩატარება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

ეს შეხვედრა ომბუდსმენისთვის, რიგით მე-19 იყო.

საზოგადოებრივი დამცველის შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი თამთა ტეფნაძე კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და ჩაატარა საჯარო ლექცია: “ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები”

საზოგადოებრივი დამცველისთვის, მიმდინარე წელს,  ეს რიგით მე-18 უნივერსიტეტი იყო.

საჯარო ლექცია მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის  ინფორმაციის მიწოდებას,  ტელეკომუნიკაციების მომხმარებლებისთვის, რა უფლებები აქვთ მათ და რა მექანიზმები არსებობს ამ უფლებების დასაცავად.

საჯარო ლექციების ჩატარება უნივერსიტეტებში,  საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

ომბუდსმენის საჯარო ლექცია ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში

2017 წლის 28 ნოემბერს თამთა ტეფნაძე ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა.

შეხვედრის მთავარ მიზანს ტელეკომუნიკაციების მომხმარებელთათვის ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენდა. საჯარო ლექცია მიზნად ისახავდა სტუდენტებისათვის  მათი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების, კომპანიების ვალდებულებების, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესებისა  და ვადების გაცნობას.

“გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი” საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს  უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

თამთა ტეფნაძე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა

2017 წლის 27 ნოემბერს ტელეკომუნიკაციების მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი, თამთა ტეფნაძე სტუმრად იმყოფებოდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

თამთა ტეფნაძის საჯარო ლექცია დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში

მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს, ტელეკომუნიკაციების მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი, თამთა ტეფნაძე დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერისტეტის სტუდენტებს შეხვდა.

“გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი” საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

შეხვედრების მთავარი მიზანია: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა მომხმარებლებს გაეცნოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები.

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი სტუმრად იაკობ გიგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

21 ნოემბერს, ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა, თამთა ტეფნაძემ შეხვდრა  გამართა იაკობ გოგეგბაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, სადაც წაიკითხა საჯარო ლექცია: “ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები”

“გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი” – საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

შეხვედრების მთავარი მიზანია: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა მომხმარებლებს გაეცნოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები.

 

 

თამთა ტეფნაძის საჯარო ლექცია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში

20 ნოემბერს, თამთა ტეფნაძე გრიგოლ რობაქიძს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა.

“ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები”  საჯარო ლექციის თემაა, რომელსაც ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი საქართველოს მაშტაბით სხვადასხვა უნივერისტეტებში ატარებს.

შეხვედრების მთავარი მიზანია: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა  მომხმარებლებს გაეცნოს კანონმდებლობით მინიჭებული  უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და  ვადები.

“გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი” საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

საზოგადოებრივი დამცველის თამთა ტეფნაძის საჯარო ლექცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა ტეფნაძე აგრძელებს სტუდენტებთან შეხვედრას.

მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს ომბუდსმენი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. საჯარო ლექციამ “”ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები” სტუდენტებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. გამოიკვეთა ისეთი საკითხები და პრობლემები, რომლებიც ტელეკომუნიკაციების მომხმარებლებს უშუალოდ ამ  რეგიონში  აქვთ.

“გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი”  საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობაა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს 20 უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრების გამართვა.

თამთა ტეფნაძის საჯარო ლექცია “ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და კომპანიების ვალდებულებები” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს საზოგადებრივმა დამცველმა შეხვედრა გამართა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

„გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი“ – თამთა ტეფნაძე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში

მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, თამთა ტეფნაძე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა .