2018 წლის II კვარტლის საჩივრების/განცხადებების სტატისტიკა

2018 წლის 1 აპრილიდან 29 ივნისის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 86  საჩივარი /პრეტენზია.  შემოსული საჩივრებიდან დაკმაყოფილდა   77 , დარღვევის არ არსებობის გამო წარმოება შეწყდა 3 საჩივარზე, ხოლო 6 საჩივარზე წარმოება მიმდინარეობს. შემოსული 86 საჩივრიდან  49 არის წერილობითი საჩივარი, ხოლო 37  მომხმარებელს გაეწია სატელეფონო კონსულტაცია.