ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის მიმართვის საფუძველზე კომისიაში შპს “მაგთიკომის” წინააღმდეგ ფორმალური ადმინსტრაციული წარმოება დაიწყო

15.12.16. ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის  თამთა ტეფნაძის მიმართვის საფუძველზე, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში შპს ,,მაგთიკომის“ წინააღმდეგ  ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

საქმე ეხება ფიზიკური პირის კ.კ.-ის საჩივარს, რომელიც შეეხება შპს „მაგთიკომის“ მიერ კ.კ-ის საკუთრებაში არსებული ნომრის უკანონოდ ჩამორთმევას.