კონტაქტი

გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე:
თბილისი, 0144, ქეთევან წამებულის გამზ/ბოჭორმის ქ. 50/18
ტელ: +995 32 2399505;  +995 32 2311545;
ტელ/ფაქსი +995 32 2396879; 
ელ.ფოსტა: defender@gncc.ge
ვებ-გვერდი: www.momkhmarebeli.gncc.ge

Please wait...