გუნდი

 

 • თამთა ტეფნაძე - მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი

  თამთა ტეფნაძე 

  თამთა ტეფნაძე დაიბადა 1985 წლის 8 იანვარს, ქ. თბილისში. 2002-2006 წლებში დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალიზაციით. 2015-2017 წლებში გაიარა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და მიენიჭა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით. გააჩნია 14-წლიანი პროფესიული მუშაობის სტაჟი როგორც სამოქალაქო, ასევე, კერძო და სახელმწიფო სექტორში. ამჟამად წარმოადგენს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს. 2014 წლიდან არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს  წევრი. 2019 წლიდან ასევე არის „ონლაინ უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის პროექტის“ შემუშავების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი. თამთა ტეფნაძე 2014 წლიდან იცავს სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 20 უმაღლეს სასწავლებელში ჩატარებული აქვს საჯარო ლექციები თემაზე „ინტერნეტ მომხმარებელთა უფლებები და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები“. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით მოქმედი ადვოკატებისთვის ჩატარებული აქვს ტრენინგების კურსი, რომლის ფარგლებშიც შეიმუშავა მოდული – „ინტერნეტ სამართალი“. 2015 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს საქართველოში გამართული ინტერნეტ მმართველობის ყოველწლიურ ფორუმში (GeoIGF), სადაც არის სხვადასხვა პანელის მომხსენებელი.

  Tamta Tepnadze was born on January 8, 1985 In Tbilisi, Georgia. She graduated from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in 2002-2006 years, Faculty of Law, specialization – International Law. In 2015 she was admitted to a Master’s Degree program in International Law at the School of Law and Politics of GIPA. 2018 she obtained Master’s Diploma of International Law. Tamta is the member of Georgian Bar Association.  She has 14-years working experience in civil, private and public sectors. Since 2014 Tamta Tepnadze is member of the Interagency Anti-Corruption Coordination Council of Georgia; since 2019 she is also member of Interagency Coordination Council of Georgia on National Strategy of Online Safety. Since 2014 she has been working as Public Defender of Consumers Rights in telecoms sphere at Georgian National Communications Commission (GNCC). She has held public lectures on the topic: “Rights of Internet End-Users and Liabilities of Companies” in 20 Universities of Georgia. She also held training on Internet Law for lawyers at Georgian Bar Association. Since 2015 she is an active participant of Georgian Internet Governance Forum (GeoIGF) held each year in Georgia where she was the presenter at various panels.

   

  სამუშაო გამოცდილება
  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი (2014 წლიდან)

   საქართველოს პარლამენტი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი,
  წამყვანი სპეციალისტი, იურისტი  (2010 – 2014 წწ.)

   „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, არასამათავრობო ორგანიზაცია
  სამართლებრივი ასისტენტი/მრჩეველი (იანვარი – ივლისი, 2010 წ.)

  ქ.თბილისის საკრებულო, სარევიზიო კომისია
  იურისტი (ნოემბერი, 2008 – იანვარი, 2010)

   შპს. „ონეი ინთერნეიშენალ ექსპორტი“
  დირექტორის სამართლებრივი მრჩეველი (2007 – 2008)

   შპს. „უჩგენ ჯორჯია“ – სამშენებლო კომპანია
  ადვოკატის თანაშემწე (ივლისი – სექტემბერი, 2008)

   იურიდიული ბიურო „არიესი“
  იურისტი (იანვარი-ივნისი, 2007)

  ტრენინგები:

  ინტერნეტ-პროტოკოლზე (IP) დაფუძნებული ფართოზოლოვანი მომსახურების ინფრასტრუქტურისა და სერვისების მიწოდება

  EU Twinning project, თბილისი, საქართველო; 20 თებერვალი, 2019

  ინტერნეტ შუამავლების როლი და პასუხისმგებლობა

  ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში, თბილისი, საქართველო, 19 დეკემბერი, 2018

  ინტერნეტ სამართალის კურსი

  საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, 19 თებერვალი – 2 მარტი, 2018

  ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში

  გაეროს ბავშვთა ფონდი, 11 დეკემბერი, 2017

  მომხმარებელთა უფლებების დაცვა სატელეკომუნიკაციო დარგში

  Cullen International, ბრიუსელი, ბელგია, 14-15 ნოემბერი, 2017

  ქსელური ნეიტრალიტეტი

  EaPeReg Network, მინსკი, ბელორუსია, 24-25 ოქტომბერი, 2017

   

  შემდეგი თაობის ქსელები და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი
  საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების გაერთიანება (ITU),  30 მაისი – 26 ივნისი, 2017

  ინტერნეტი და ადამიანის უფლებები

  ევროპის საბჭო (CoE) თბილისი, 21 ოქტომბერი, 2016

  მომსახურების ხარისხის კონტროლი და მომხმარებელთა უფლებები

  (EaPeReg Network) კიევი, უკრაინა, 12-13 ოქტომბერი, 2016

  ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლის სტანდარტები საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე  

  ევროპის სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი (ELHRILI). ბორჯომი, 29 ივლისი-1 აგვისტო, 2016\

  ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია და ევროკავშირის სამართალი  

  საქართველოს ადვოკატთა დაცვის ასოციაცია, თბილისი, 24-25 ივლისი, 2016

  ინტერნეტ სამართალი    

  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) თბილისი, 15 მარტი – 30 აპრილი, 2016

  მედია სამართალი  New Vision University, 2015

  სახელშეკრულებო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები    

  თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი (Free University), თბილისი, იანვარი-მარტი, 2015

  მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის ევროპის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია

   „Forum Europe”, ბრიუსელი, 9 დეკემბერი, 2014 წელი

  შრომის საერთაშორისო სტანდარტები: პროცედურები, შინაარსი, გამოყენება
  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO). 2013

  კრიზისის პრევენციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის შესაძლებლობების გამომუშავება

  Postdan University of Applied Sciences, 2011

   პრაქტიკული კურსი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე
  გაეროს განვითარების პროგრამა, 2011

  კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები
  გაეროს განვითარების პროგრამა, 2011

   საკონსტიტუციო რეფორმა და პარლამენტი
  ვესტმინსტერის კონსორციუმის პროგრამა, 2011

  მონიტორინგი პოლიციელსა და მოქალაქეს შორის არსებულ ურთიერთობაზე
  Helsinki Citizens’ Assembly, ვანაძორი, სომხეთი, 2010

  სასწავლო ვიზიტი ადამიანის უფლებათა საკითხებზე
  ერევანი, გიუმრი, სომხეთი; 2010

  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლი
  NGO „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“,, 2010

  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი
  NGO „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, 2009

  როგორ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს
  NGO „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, 2008

  არასამთავრობო ორგანიზაციათა როლი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმისწარმოებისას
  NGO „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, 2008

  საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი, 2007

  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია
  ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში, 2007

  სისხლის სამართლის კურსი
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2006-2007

   

  პროფესიული პრაქტიკა

  ბიზნეს-იურიდიული ბიურო (Business Legal Bureau) – სპს „კობიაშვილი, შარაბიძე, ხაინდრავა, ხუცურაული“, იურიდიული პრაქტიკა, 2012
  არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“;
  სტაჟირება პროექტის ფარგლებში: „სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა“. 2008

  წევრობა:
  სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი.

  ენები:
  ქართული – მშობლიური
  ინგლისური – თავისუფლად
  რუსული – კარგად
  ესპანური – საბაზისო
  თურქული – საბაზისო

 • გიორგი ხუნდაძე - საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

  giorgiგიორგი ხუნდაძე დაიბადა 1989 წლის 7 ივნისს, ქ. მცხეთაში

  2006-2012 წლებში დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ტელეკომუნიკაციის სპეციალობით. 2012 წელს ჩააბარა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიის ფაკულტეტზე მაგისტრის ხარისხის დასაცავად. მაგისტრი 2014 წლიდან.

  სამუშაო გამოცდილება
  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2014 წლიდან)

  სს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი”

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კოორდინატორი (2013-2014წ.წ.)

  სერთიფიკატები

  სემინარი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოების სამუშაო შეხვედრა – ქსელის, სიხშირის და სპექტრის მართვა.
  PricewaterhouseCoopers, 2014 წლის 23-25 სექტემბერი;

  Malvern House College-ში, ქ. ლონდონში.2008-2009 წლები

  ენები:
  ქართული – მშობლიური
  ინგლისური – თავისუფლად
  რუსული – კარგი

 • ქეთევან გუნიავა - საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

  11043158_913501915361550_1193537306977608216_n

  ქეთევან გუნიავა დაიბადა 1980 წლის 17 ივლისს, ქ. ჭიათურაში.

  წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სპეციალობით სამართალმცოდნეობა.

  იურისტი – სამართალმცოდნე, მაგისტრთან გათანაბრებული (1997 – 2002).

  ამჟამად არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

  ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა – საერთო სპეციალიზაციით.

  სამუშაო გამოცდილება

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2014 წლიდან)

  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

  გამგებლის თანაშემწე (2012-2014 წ.წ)

  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  იურისტი, მთავარი სპეციალისტი (2006 -2012 წ.წ)

  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისია

  კომისიის წევრი (2010-2012 წ.წ)

  იურისტი (2008-2010წ.წ.)

  ასოციაცია ადვოკატთა გაერთიანება ,, ქომაგი”

  ადვოკატი (2005-2006 წ.წ.)

  ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლო

  საწარმოო პრაქტიკა-სტაჟირება (2001 – 2002 წ.წ)

  სერტიფიკატები

  ,,The International House Certificate in English as a Foreign Language” (,,C1”)

  ,,საერთაშორისო სახლი – მსოფლიო ორგანიზაციის თბილისის ოფისი“ – 2018 წლის თებერვალი -ივნისი;

  ,,წარმომადგნელობა მედიაციაში და ადვოკატის როლი მედიაციის ინსტიტუტის განვითარებაში

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR); ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით – 2018 წლის 12-13 მაისი;

  ,,The International House Certificate in English as a Foreign Language” (,,B2+C1)

  ,,საერთაშორისო სახლი – მსოფლიო ორგანიზაციის თბილისის ოფისი“ – 2017 წლის სექტემბერი-იანვარი;

  ,,The International House Certificate in English as a Foreign Language” – (,,B2” )

  საერთაშორისო სახლი – მსოფლიო ორგანიზაციის თბილისის ოფისი – 2017 წლის 14 ივლისი;

  ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზებული კურსი“

  სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ –  2017 წლის 5-7 ივლისი ;

  ,,სამართლიანი სასამართლო განხილვის სტანდარტები“

  ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი; სსიპ ,,საქართველოს ადვკატთა ასოციაცია“- 2017 წლის 14-15 ივნისი ;

  მრგვალი  მაგიდა  ,,ინტელექტუალური სამართლის კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პაკეტის განხილვა”

  სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი- 2017 წლის 12 აპრილი;

  ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ”

  კოალიცია ,,დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის”; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია- 2017 წლის 24 მარტი;

  დისკრიმინაცია და მასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმები”

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი – 2016 წლის 10 ოქტომბერი

  მრგვალი მაგიდა ,,ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO)  მონაცემთა ბაზებში  საქართველოს სასაქონლო ნიშნების და დიზაინის მონაცემთა ბაზის ინტეგრირება

  სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – 2016 წლის 12 სექტემბერი;

  ,,პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება“

  ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი; სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“- 2016 წლის 10 სექტემბერი;

  OpenCyber”- კიბერ უსაფრთხოება

  უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია – 2016 წლის 30 აგვისტო;

  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსოსაატესტაციო გამოცდა

  სსიპ ,,იუსტიციის სასწავლო ცენტრი”- 2016 წლის 19 აგვისტო;

  ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვა”

  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი – 2016წლის 1 ივლისი;

  ,,ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლებრივი პროცედურები”

  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID); სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ – 2016 წლის ივლისი;

  საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია – 2015 წლის 26 სექტემბერი;

  ,,სემინარი მედია სამართალში

  ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი – 2015 წლის მარტი;

  ,,სახელშეკრულებო სამართლის კურსი

  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი – 2015 წლის თებერვალი-მარტი;

  ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელოვანი ასპექტები

  ამერიკის იურისტთა ასოციაცია – 2015 წლის მარტი;

  ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოების სამუშაო შეხვედრა – ქსელის, სიხშირის და სპექტრის მართვა

  PricewaterhouseCoopers – 2014 წლის 23-25 სექტემბერი;

  ,,გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საჩივრის წარდგენის პროცედურები და რეკომენდაციები პროფესიონალი იურისტებისათვის

  ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარიატის საქართველოს ოფისი – 2009 წლის 14-15 ივლისი.

   

  შესავალი კომპიუტერის საფუძვლებში – Microsoft Windows, Microsoft Office and Internet

  რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი – 22.10.2007წ.

  IBM PC – ტიპის კომპიუტერის შემსწავლელთა კურსები – ოპერატორის კვალიფიკაცია

  რესურს ცენტრი – ,,ნილემი“ – 2003წ.

  წევრობა:

  სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი.
  ენები:
  ქართული – მშობლიური
  ინგლისური – ძალიან კარგი
  რუსული – კარგი
  ფრანგული – საბაზისო

   

 • ბელა დეველაშვილი - საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

  ბელა101_nბელა დეველაშვილი  დაიბადა 1971 წლის 4 იანვარს. ქალაქ თბილისში
  1988-1993  წლებში  დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი.

  მინიჭებული აქვს ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (2005 წ.)

  სამუშაო გამოცდილება

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2014 წლიდან)

  საზოგადოებრივი მაუწყებელი
  სარეკლამო და სასპონსორო გაყიდვების დეპარტამენტი – სპეციალისტი  (2013-2014 წ.)

  შპს “მაგთიკომი”
  კომუნიკაციების დეპარტამენტი – მედია დაგეგმარებისა და შესყიდვების მენეჯერი  (2007 -2012 წ.)

  შპს “მაგთიკომი”
  მომხმარებელთა მომსახურების დეპარტამენტი – სწრაფი რეაგირების განყოფილების ჯგუფის ლიდერი (204-2007 წ.)

  თბილისის სახწლმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –
  სწავლების ხარისხის კონტროლის სამსახური – კოორდინატორი (2002-2003 წ.)

  სერტიფიკატები

  მარკეტინგის სასწავლო კურსი (2008 წ.)

  თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ESM)

  ეფექტური კომუნიკაციის სასწავლო კურსი (2007 წ.)

  ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის  (GAU) პიარ სკოლა 

  ენები:

  ქართული – მშობლიური
  რუსული – კარგი

 • ნათია ფანგანი - საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

  IMG_1500(2)ნათია ფანგანი დაიბადა 1984 წლის 5 ნოემბერი, ქ. გორი.

  2003-2007 წლებში დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალიზაციით.

  სამუშაო გამოცდილება

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2015 წელიდან)

  სამშენებლო კომპანია „ალიონი 99“

  იურისტის თანაშემწე, 2009-2010წწ.

  პროფესიული  პრაქტიკა

  ხათუნა ზაქაიძის საადვოკატო ბიურო

  სტაჟირება, 2007-2008 წწ.

  სერტიფიკატები

  განგრძობადი იურდიული განათლების მე-5 ეროვნული კონფერენცია – (2015წ.)

  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი; – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

  პროფესიული ტრენინგები:

  “ინტერნეტ სამართლის” სასერთიფიკატო პროგრამა – 2016

  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

  სემინარი მედია სამართალში – 2015

  ნიუ ვიჟენ ინივერსიტეტი

  სახელშეკრულებო სამართლის კურსი

  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი

  თებერვალი-მარტი, 2015

  ენები:

  ქართული – მშობლიური
  ინგლისური – კარგი
  რუსული – კარგი